Jon Ewo

1814 – ETT ÅR, FIRE MENN, ET LITE LAND

Del på:

1814 – ETT ÅR, FIRE MENN, ET LITE LAND.

Sammen med Bjørn Ousland snakker og tegner vi oss gjennom hele dette viktige året i Norges historie. Forestillingen er basert på sakprosaboka mi «1814 – Nære på», illustrert av Bjørn Ousland og utgitt i 2014.

Vi forteller hele årets historie, fra januar til desember. For å forstå hva som skjer på Eidsvoll og betydningen av det som skjer trekker vi linjer både bakover og framover i tid. Vi bruker synsvinklene til fire av de faktiske historiske personene – den danske prinsen Christian Frederik, den svenske kronprinsen Karl Johan, grev Herman Wedel Jarlsberg og professor Georg Sverdrup. 1814-historien har alt en som en spennende historie krever – helter, fiender, forrædere, krig og mye drama.

I tillegg har vi med oss lydkulisser som levendegjør handlingen – med blant annet kanoner, muskett-ild og kirkeklokker.

Dette er en blanding av foredrag, teater og live illustrasjon. Forestillingen varer i ca en klokketime. Den passer best for 9.-10.klasse og videregående. Men har også spilles for voksne.