Jon Ewo

Velkommen til meg

Del på:

Dette er den nyeste boka mi. Det vil si – det er en dobbeltbok. Du leser først ut boka som heter «9.april 1940». Så snur du boka og begynner på bok nummer to – som heter «8. mai 1945».

Det handler om krigens første og siste dag i Norge. Men for at det ikke skal bli helt fragmentarisk historieskriving – dvs at jeg bare konser på to datoer, så skriver jeg noe om hvorfor det ble krig, litt om hva som skjedde i krigsårene, og ikke minst hvordan det gikk med de omtalte personene videre.

Jeg ville ha en bok som tok for seg hele landet, slik at det ikke ble en Østlandsbasert fortelling. Og jeg ville ha et bredt persongalleri – både helter, hverdagsmennesker, tyskere og landsforrædere får sine fortellinger. Jeg ville også formidle for ungdom endel av den kritikken som har kommet i ettertid – slik som om behandlingen av jødene, overgrepene mot tyskerjentene, det urettferdige rettsoppgjøret etter krigen, myndighetenes håndtering, osv. Alt for mange bøker om verdenskrigen i Norge skjønnmaler og glatter over feil som ble begått. Her kan man lese en mer kritisk krigshistorie.

Det pussige for meg når jeg skrev var at delen om 8.mai 1945 ble den mest spennende av de to dagene. Og det var fordi tyskerne hele dagen veide for og imot – skal vi kjempe og beholde Festung Norwegen, eller skal vi overgi oss? Det blir et drama som går gjennom boka.

For den som vil lese mer finnes det litteraturlister.