Jon Ewo

1992

Del på:

BIND 3 I EWOS FEELBAD-SERIE OM ET ANNET NORGE

1992 griper også fatt i noe som har med annen verdenskrig å gjøre. Akkurat som forrige bind, 1957.

Som vi vet gikk Sovjet inn i Nord-Norge for å jage nazistene ut. Jeg postulerer at Sovjet etter krigens slutt ikke trakk seg ut, men i stedet tok hele Norge. Vi ble en vasallstat, slik som DDR. Og ble hetende Norges Demokratiske Republikk. De trakk seg først ut etter murens fall.

I 1992 er Norge et land hvor noen få har kjøpt og eier det meste av verdi i landet og de fleste har lite eller ingenting. Det er klassesamfunn. Ministeren for Nord-områdene har store planer vedr oljeboring, mineralutvinning og turisme for Nord-Norge. Derfor har han og hjelperne hans begått forbrytelser mot menneskeheten. De har forsøk å utrydde den samiske befolkning. Imidlertid gjør samiske separatister opprør.

To søsken – Irina og Karl – skal frakte en mappe med dokumenter som avslører forbrytelsene, fra Narvik hvor de bor, til Norges hovedstad, Stavanger. Ble flyttet dit etter oljealderen startet. Dessuten er deler av Østlandet ubeboelig pga en Tsjernobylaktig atomkraftkatastrofe nord for Drammen.

Irina og Karl har ministerens menn i hælene i denne reisen sørover. Og alt blir ikke enklere når de kommer til Stavanger…